• ACTIVITEITENCOMMISSIE

  • Organisatie van interne nevenactiviteiten (en financiële acties) voor de leden met als doel de leden op andere wijze ontspanning te bieden en daarmee de samenhang en een goede sfeer binnen de vereniging te bevorderen en/of financiële middelen te verwerven.
  • Coördineert de evenementen als genoemd onder het hoofdstuk sportieve recreatie, bijv.:
   • Koningsdag
   • Halloween
   • Pasen
   • Filmavond
   • Bingo
   • Sinterklaas
   • Etc.