• AVG & Privacybeleid

  Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). VV Maarheeze wil door middel van deze privacy policy duidelijkheid geven aan het doel, om welke gegevens het gaat, de bewaartermijn, overige verwerkers en beveiliging. Mocht u na het lezen van deze policy, of in algemene zin, nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met:

  VV Maarheeze
  Philipsweg 2
  6026 RA
  Maarheeze
  info@vvmaarheeze.nl

  Doel

  VV Maarheeze verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van:

  • Ledenadministratie
  • Contributieheffing
  • Informatieverstrekking
  • Het kunnen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en andere activiteiten
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten
  • Salarisadministratie (alleen voor medewerkers)

  Wij mogen persoonsgegevens alleen gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld wanneer er een geldige grondslag bestaat en wanneer het nieuwe doel niet onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel.

  Persoonsgegevens

  Voor leden en vrijwilligers kan een of meerdere van onderstaande gegevens worden verwerkt:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

  Aanvullend kan er voor medewerkers de volgende gegevens worden verwerkt:

  • Kopie ID
  • Bankgegevens
  • Foto + naam op de website

  Bewaar termijn

  VV Maarheeze bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  Verwerkersovereenkomst Sportlink

  Sportlink verwerkt jouw gegevens als bewerker in opdracht van de KNVB of VV Maarheeze waarbij je je hebt aangemeld. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Sportlink jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en van toepassing zijnde gedragscodes.

  Privacy niveaus binnen Sportlink

  Een privacyniveau is persoonlijk. Het privacyniveau bepaalt welke van jouw persoonsgegevens met anderen gedeeld worden. Elk individu heeft een persoonlijk privacyniveau. Personen die gebruik maken van de Voetbal.nl app of de KNVB Wedstrijdzaken app hebben de keuze uit drie niveaus: Normaal, Beperkt en Afgeschermd. Wat houden deze niveaus in?
  • Normaal: met dit privacyniveau worden alle persoonsgegevens van een persoon beschikbaar gesteld aan anderen.
  • Beperkt: met dit privacyniveau maken personen zich in de app bekend aan anderen. Personen kunnen worden gezocht en gevonden. Van deze personen is geen foto beschikbaar voor anderen.
  • Afgeschermd: met dit privacyniveau worden personen als Afgeschermd getoond. Personen kunnen niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren, zijn beschikbaar voor de gebruiker.

  Beveiliging

  Ten behoeve van het veilig verwerken van uw gegevens hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • Wij zullen nooit persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  • Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en een wachtwoord
  • In onze vereniging hebben alleen geautoriseerde personen toegang tot de persoonsgegevens van de vereniging.
  • Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.