• Contributie seizoen 2021 – 2022 via QR-code of betaallink.

  14 okt 2021
 • Contributie seizoen 2021 – 2022 via QR-code of betaallink.

  Inning Contributie seizoen 2021 – 2022 via QR-code of betaallink.
  
  Verzoek aan ieder lid om te betalen via QR-code of betaallink; ook al heeft u toestemming gegeven voor een jaarlijks incasso.
  
  In het verleden kon een (nieuw) lid aangeven dat de contributie per seizoen via een jaarlijkse incasso van de bankrekening mocht worden afgeschreven.
  Deze toestemming mag nog steeds worden gegeven, ook als je al jaren lid bent van onze vereniging.
  
  Deze jaarlijkse incasso werd rond begin september uitgevoerd. De jaarlijkse incasso wordt nu pas ingezet nadat verzuimd is om in de eerste aanleg te betalen. Leden die hiervoor geen toestemming gaven, kregen een schriftelijk verzoek om de contributie plus administratiekosten over te maken. De laatste jaren is er zowel op het gebied van betaling als in de sociale media veel veranderd. Wij willen als vereniging hierop inspelen en kijken of we op een andere manier de contributie kunnen innen.
  Dit seizoen willen we voor het eerst gebruik maken van een QR-code of link met een betaalverzoek. Dit wordt nu onze eerste stap om de totale contributie voor het seizoen 2021 – 2022 te innen. We verwachten dat ieder lid gebruik zal maken deze eerste stap; ook diegene die toestemming hebben gegeven voor een automatische incasso. De QR-code en/of link met een betaalverzoek wordt via de groepsapp of het mailverkeer binnen het team verspreid. Ook in de kantine zal een uitdraai van de QR-code aanwezig zijn en deze kan daar gescand worden. Het verzoek aan ieder lid om hier gebruik van te maken.
  
  Blijven na 10 oktober 2021 bedragen openstaan, dan wordt u vriendelijk aangesproken en verzocht het bedrag over te maken via een overschrijving of via de QR-code. Staat na 17 oktober 2021 een te vorderen contributiebedrag nog steeds open dan wordt bij leden die wel toestemming voor een jaarlijkse incasso hebben gegeven een incasso uitgevoerd. Na deze datum wordt wel gebruik gemaakt van uw toestemming voor een jaarlijkse incasso, maar dit willen wij vermijden door de gelegenheid te geven om te betalen via een QR-code of link met een betaalverzoek.
  De leden die geen toestemming hebben gegeven voor een incasso ontvangen een schriftelijk verzoek tot betaling van de contributie plus € 5,- administratiekosten. De uiterste betaaldatum wordt dit jaar eenmalig verschoven naar 1 november 2021. Heeft een lid tot die datum niet betaald, dan kan dat lid worden uitgesloten van deelname aan trainingen en/of wedstrijden. Mocht u als lid vragen hebben of problemen hebben met het betalen van de contributie, neem even contact op met de penningmeester door het sturen van een mail.
  
  In het kort:
  
  ELK LID betaalt via de QR-code of link met een betaalverzoek.
  
  Na 10 oktober 2021 niet betaald, u ontvangt een nieuw betaalverzoek
  Na 17 oktober 2021 niet betaald, jaarlijkse incasso voor leden die hiervoor toestemming hebben gegeven, overige leden ontvangen een dringend verzoek tot betaling van de contributie plus € 5,- administratiekosten.
  Na 1 november 2021 niet betaald, uitsluiting van deelname aan trainingen en/of wedstrijden.
  
  Met vriendelijke groeten,
  Frank Rampen

  penningmeester@vvmaarheeze.nl