• VOORZITTER HOOFDBESTUUR

  • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven.
  • Zorg dragen voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, de voorschriften van de KNVB en andere reglementen en bepalingen van officiĆ«le instanties.
  • De algemene ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergadering leiden.
  • Verantwoordelijk voor een gedegen organisatiestructuur.
  • Verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies.
  • Bepaald het verenigingsbeleid in samenspraak met overige bestuursleden en commissies.
  • Laat zich periodiek informeren door de commissies.
  • Officieel woordvoerder van de vereniging.
  • Contactpersoon naar gemeentelijke instanties.
  • In beginsel aanwezig zijn bij thuis(-en uit) wedstrijden 1e elftal voor representatie, bij verhindering zorg dragen voor een adequate vervanger uit het bestuur.
  • In overleg met de secretaris zorg dragen voor informatie vanuit het bestuur naar het verenigingsnieuws.